Webbplatsens överlägg

PSYKISK OHÄLSA

PSYKISK OHÄLSA

Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan variera under livets gång. Det går upp och ned , vilket är en vanlig del av livet. Dock finns det vissa tillstånd när det går mer ned än upp och/eller när vissa specifika symtom tar över ens vardag och liv. Symtom för psykisk ohälsa kan vara och är ofta olika för olika människor. Det kan exempelvis vara att man känner sig ledsen, orolig, ensam, har sömnsvårigheter och mår dåligt under en längre tid. Det kan även innefatta att man ser eller hör något som ingen annan gör. När man hamnar i tillstånd där ens psykiska mående är dåligt och det inte blir bättre är det bra att ta hjälp av någon. Det är inget konstigt att be om hjälp, tvärtom. Det kan hjälpa en att förstå vad som sker i kroppen och hjälpa en att förstå sig själv bättre. Det finns många olika orsaker till psykisk ohälsa. Alla människor är olika känsliga för påfrestningar under livet. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest och sorg. Psykisk ohälsa kan påverkas av arv och miljö. Arv betyder personens genetik, vilket är det som är medfött och egenskaper som man ärvt av föräldrar. Miljön är det runtomkring oss som man har växt upp i eller lever i just nu. Arv och miljö är tillsammans de saker som formar oss till människor (1177.se).

Här nedan kan du läsa mer om depression, ångest,ätstörningar och hur det ser ut inom sportens värld. OCH SNÄLLA! Var inte rädda att söka hjälp om ni mår dåligt!

Upphovsrätt © 2024 UTAMI. Alla rättigheter förbehålles. | SimClick av Catch Themes
Translate »